Трахеостомийн маск

  • Tracheostomy Mask

    Трахеостомийн маск

    Трахеостоми нь таны хүзүүний арьсаар дамжин амьсгалын хоолой (гуурсан хоолой) руу орох жижиг нүх юм. Трахеостомийн хоолой буюу гуурсан хоолой гэж нэрлэгддэг жижиг хуванцар хоолойг энэ нүхээр гуурсан хоолой руу байрлуулж амьсгалын замыг нээлттэй байлгахад тусалдаг. Хүн ам, хамараараа биш энэ хоолойгоор шууд амьсгалдаг.