Сорох канистр

  • Suction Canister

    Сорох сав

    Дахин ашиглах боломжтой каниструуд маш удаан эдэлгээтэй тул маш ховор тохиолдолд солих шаардлагатай байдаг. Сорох каниструудыг +/- 100мл-ийн нарийвчлалтай хэмжих төхөөрөмжөөр баталгаажуулсан. Каниструуд нь хана, төмөр замын тулгуур эсвэл тэргэнцэр дээр суурилуулах зориулалттай хаалт тоноглогдсон байдаг. Лаазанд вакуум хоолойд дахин ашиглах боломжтой өнцгийн холбогч орно.