Даралт бүхий дусаах уут

  • Pressure Infusion Bag

    Даралт бүхий дусаах уут

    Даралт бүхий дусаах уут нь инфляцаас хэтрэхээс сэргийлдэг (330 мм м.у.б даралт бууруулах). Зууван хэлбэртэй том чийдэн нь давсагны инфляцийг хурдан бөгөөд хялбар болгох боломжийг олгодог. Нэг гараар инфляци ба дефляцийн дизайн хийхэд ашиглахад хялбар бөгөөд хамгийн бага бэлтгэл шаарддаг. Гадаад инфляцийн эх үүсвэртэй хамт хэрэглэхэд тохиромжтой. Өнгөний кодчилсон хэмжүүр нь даралтын нарийвчлалыг хянах боломжийг олгодог (0-300 мм м.у.б). Гурван чиглэлийн түгжээ нь даралтыг нарийн хянах боломжийг олгодог. Гайхалтай найдвартай - 100% туршигдсан. Ачаалал хурдан бөгөөд амархан. Дэгээтэй ирдэг.