Дахин сэргээгч биш хүчилтөрөгчийн маск

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Дахин сэргээгч биш хүчилтөрөгчийн маск

    Усан сангийн ууттай эмнэлгийн нэг удаагийн хүчилтөрөгчийн маск их хэмжээний хүчилтөрөгч шаарддаг өвчтөнүүдэд ашигладаг, хүчилтөрөгчийг хамгийн өндөр концентрацид үр дүнтэй хэрэглэх Rebreather бус маск (NRB) -ийг их хэмжээний хүчилтөрөгч шаарддаг өвчтөнүүдэд ашигладаг. Гэмтлийн гэмтэл эсвэл зүрх судасны өвчнөөр шаналж буй өвчтөнүүд NRB нь өвчтөний амьсгалыг гаргах үед дүүрдэг том усан санг ашигладаг. Амьсгал нь маскын хажуугийн жижиг нүхнүүдээр дамждаг.  Өвчтөн амьсгалж байх үед эдгээр нүхийг битүүмжилж, улмаар гадны агаар орохоос сэргийлдэг. Өвчтөн цэвэр хүчилтөрөгчөөр амьсгалж байна.  NRB-ийн урсгалын хурд 10-15 LPM байна.